MOKYKLOS  ISTORIJA

   mokykla Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla savo metus skaičiuoja nuo 1911m., kai Karklynės vienkiemyje P.Bugailiškio sodyboje buvo įsteigta pradžios mokykla. Pirmasis mokytojas buvo - Jonas Sluoksnaitis.
    1924m. rugsėjo 1d. Buvo patenkintas Maksvyčių ir Mažionių kaimų ūkininkų Jurgio Kručio bei Jurgio Čepės prašymas įsteigti pradžios mokyklą Maksvyčių kaime. Mokykla įsikūrė paties Jurgio Kručio namuose, o mokytoju skiriamas Ignas Penkauskas. 1929/30 m.m. mokyklą lankė 44 mokiniai.
    Nuo 1935m. iki 1946m. mokykloje dirbo mokytoja Valė Morkūnienė. 1942m. t.y. nacistinės Vokietijos okupacijos metu, iš Subačiaus geležinkelio stoties išvežtų žydų šeimos namai pervežami į Maksvyčių kaimą ir čia, Subačiaus valsčiaus lėšomis, pastatomas medinis mokyklos pastatas. 1944m. vasario mėnesį jame pradėjo mokytis dvi klasės.
    Pokario metais mokykloje vaikus mokė mokytojos Vita Gusevičiūtė, Sofija Kubilienė, Marija Kukenytė -Žeberienė ir Didžiulytė- Bagužienė. Mokykla tuo metu be savo tiesioginio darbo  turėjo atlikti ir ideologinį - agitacinį darbą, t.y. būti „rinkimų"agitpunktu, o mokytojai privalėjo būti agitatoriais ir kitaip „šviesti liaudį".
    1950m. Maksvyčių pradinė mokykla perorganizuota į Subačiaus septynmetės mokyklos filialą.
    1951/1952m.m. mokykloje jau buvo šešios klasės. Mokykloje tuo metu dirbo O.Baršauskaitė, A Andriuškevičiūtė, G Narkevičiūtė, M Karvelytė.
    1952/1953m.m. mokykla reorganizuota į savarankišką septynmetę mokyklą. Mokyklai iki 1967m. vadovavo Leonas Rudinskas. 

Bendrabutis1962m. rugsėjo 1d. buvo baigtas statyti mokyklos priestatas. Visos klasės, kabinetai įrengiami naujose patalpose, įvedama elektra. Mokykloje tuo metu dirbo Z.Petrulytė, Br.Zolubaitė- Maižvilienė, J.Grigalionis, A Grigalionienė, Br.Pretkuvienė, P.Čepytė- Jėčiuvienė, G.Karoblytė- Jakštonienė.
1967m. išvykus pirmajam mokyklos direktoriui L. Rudinskui, mokyklai vadovauti patikima Monikai Karvelytei- Dūdienei. Mokytojų kolektyvas pasikeičia - atvyksta Bartulytė, Činčiuvienė, Kirda. Mokykloje tuo metu veikė moksleivių choras ir du tautinių šokių rateliai. Vakarais mokytojai mokė suaugusius - veikė vakarinė mokykla. Mokinių skaičius kito nuo 80-ties iki 106-šių. Mokytojų išsilavinimas labai pakito septinto-aštunto- devinto dešimtmečio metu - jei 1963m. mokykloje buvo vienas mokytojas su aukštuoju išsilavinimu, tai 1981m. jau 5, o 1983m. - 12 mokytojų su aukštuoju išsilavinimu.
    1978m. direktorės pavaduotoja paskirta P.Jėčiuvienė, o mokykloje kinta mokytojų kolektyvas - dirba mokytojai Timčenkienė, Vizbaraitė, Šipelis, Ašmegaitė, Totilas, Likšaitė, Bartusevičienė. Toliau gyvenantiems vaikams šalia mokyklos veikė bendrabutis, kuriame nors ir nebuvo vandentiekio, o apšildoma tik krosnimi, gyveno nuo 10-ties iki 18 vaikų.

1962m. rugsėjo 1d.buvo baigtas statyti mokyklos priestatas. Visos klasės, kabinetai įrengiami naujose patalpose, įvedama elektra. Mokykloje tuo metu dirbo Z.Petrulytė, Br.Zolubaitė- Maižvilienė, J.Grigalionis, A Grigalionienė, Br.Pretkuvienė, P.Čepytė- Jėčiuvienė, G.Karoblytė- Jakštonienė.
1967m. išvykus pirmajam mokyklos direktoriui L. Rudinskui, mokyklai vadovauti patikima Monikai Karvelytei- Dūdienei. Mokytojų kolektyvas pasikeičia - atvyksta Bartulytė, Činčiuvienė, Kirda. Mokykloje tuo metu veikė moksleivių choras ir du tautinių šokių rateliai. Vakarais mokytojai mokė suaugusius - veikė vakarinė mokykla. Mokinių skaičius kito nuo 80-ties iki 106-šių. Mokytojų išsilavinimas labai pakito septinto-aštunto- devinto dešimtmečio metu - jei 1963m. mokykloje buvo vienas mokytojas su aukštuoju išsilavinimu, tai 1981m. jau 5, o 1983m. - 12 mokytojų su aukštuoju išsilavinimu.
    11978m. direktorės pavaduotoja paskirta P.Jėčiuvienė, o mokykloje kinta mokytojų kolektyvas - dirba mokytojai Timčenkienė, Vizbaraitė, Šipelis, Ašmegaitė, Totilas, Likšaitė, Bartusevičienė. Toliau gyvenantiems vaikams šalia mokyklos veikė bendrabutis, kuriame nors ir nebuvo vandentiekio, o apšildoma tik krosnimi, gyveno nuo 10-ties iki 18 vaikų.

 Pagaliau, 1990 metais pradedama statyti nauja mokykla Rudilių kaime, nes senoji mokykla Maksvyčių kaime jau vargais negalais galėjo sutalpinti daugiau kaip šimtą mokinių, tuo, labiau, kad mokyklos pastatas gerokai paseno, jame nebuvo vandentiekio, kitų reikalingų patogumų, o svarbiausia tai, kad 90% mokinių gyveno Rudilių kaime. Taigi 1990 metais pradėta statyti naują mokyklą Rudilių kaime, tačiau... dėl finansinių sunkumų po metų mokyklos statyba buvo nutraukta. Ir vis dėlto, 1994m. iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo skirta 2 mln.litų. Akcinė bendrovė „Kupiškio statyba" statybininkai 1994m. gruodžio 28 d. Perdavė naujos mokyklos pastato Rudiliuose raktus mokyklos mokytojams ir mokiniams.

 

Kupiškio rajono savivaldybė

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Image result for kulturos centras kupiskis

Meno mokykla

kvvg lg1 ok

Please publish modules in offcanvas position.